متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان جديدي الورودي كه موفق به تشكيل پرونده شده اند

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۰۶

متن اطلاعیه::

به اطلاع مي رساند با توجه به اينكه امكان انتخاب واحد بعد از پرداخت مبالغ شهريه و خدمات آموزشي فراهم مي شود، خواهشمند است به پورتال دانشجويي خود در سامانه آموزشيار(قسمت انتخاب واحد يا مديريت مالي) مراجعه و نسبت به پرداخت مبالغ اقدام فرماييد. در صورت پرداخت بدهي تا اوايل هفته آينده توسط واحد بصورت گروهي انتخاب واحد خواهد شد. باتشكر( توجه: با شماره دانشجويي امكان ورود به سامانه وجود دارد)