متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان جديد الورود99 كه موفق به تشكيل پرونده شده اند

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۱۲

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان جديد الورودي كه موفق به تشكيل پرونده فيزيكي شده اند و تاكنون موفق به پرداخت مبالغ شهريه و هزينه خدمات آموزشي نشده اند مي رساند، حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 99/8/14 نسبت به پرداخت شهريه و هزينه خدمات آموزشي اقدام نمايند. باتشكر