متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان ورودي 99 كه هنوز نسبت به پرداخت شهريه اقدام ننموده اند

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۱۹

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان محترم ورودي99 كه هنوز نسبت به پرداخت شهريه و هزينه خدمات آموزشي اقدام ننموده اند مي رساند، با توجه به شروع كلاسها از روز دوشنبه مورخ 99/08/19 در كليه مقاطع تحصيلي، خواهشمند است هرچه سريعتر نسبت به پرداخت آن اقدام نموده تا امكان انتخاب واحد توسط مديران محترم گروههاي آموزشي فراهم شود. در صورت بسته شدن سايت توسط سازمان مركزي، مسئوليت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود. باتشكر