متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان درس فارسی پیش استاد کاهی

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۲۰

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان محترم درس فارسی پیش استاد کاهی می رساند: این کلاس برای تمامی گروههای، دوشنبه ها ساعت 8 تا 10 برگزار می گردد. باتشکر