متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :24 آبان: آخرين مهلت نقل و انتقال دانشجويان نو ورود...

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۲۴

متن اطلاعیه::

اطلاعيه

باسمه تعالي و له الحمد

بدين وسيله به اطلاع مي رسانيم شنبه 24 ابان آخرين مهلت ارائه درخواست نقل و انتقال براي دانشجويان نو ورود است. دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامي تا 24 آبان ماه براي ثبت درخواست انتقال محل تحصيل خود مهلت دارند.

متقاضيان بايد با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در شيوه نامه نقل و انتقال دانشجويان، درخواست خود را در سامانه منادا  monada.iau.ir ثبت كنند. در ضمن صرفا با انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه از طريق آزمون پذيرفته شده اند موافقت خواهد شد.