متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجوياني كه نسبت به پرداخت شهريه اقدام ننموه ند

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۲۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجوياني كه هنوز موفق به پرداخت شهريه و هزينه خدمات آموزشي نشده اند مي رساند: با توجه به اينكه انتخاب واحد در ترم جاري جهت وروديهاي99 به زودي توسط سازمان مركزي بسته خواهد شد، لذا خواهشمند است هرچه سريعتر در اين خصوص اقدام نماييد، در صورت بسته شدن انتخاب واحد ملزم به مرخصي تحصيلي در ترم جاري خواهيدشد. باتشكر