متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان ورودي 99 كه به دليل مرتبط بودن رشته تحصيلي پايه و يا تطبيق دروس نياز به حذف درس دارند

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۲۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان محترمي كه با توجه به مرتبط بودن رشته تحصيلي مقطع قبلي خود و يا تطبيق دروس، نياز به حذف درس يا دروسي را دارند مي رساند: اين قبل دانشجويان مي توانند مشخصات و شماره دانشجويي خود را به شماره همراه 09153617138 واتساب نموده تا هر شب نسبت به فعال نمودن حذف و اضافه آنها اقدام شود.( ضمنا حذف درس بايد توسط دانشجو از طريق پورتال دانشجويي انجام شده و مسئوليت هرگونه تغيير در انتخاب واحد برعهده شخص دانشجو خواهد بود). باتشكر