متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :منابع آزمون جامع نیمسال اول(دکتری روانشناسی تربیتی)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۰۸/۲۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

باسمه تعالی

دانشجویان دکتری رشته روانشناسی تربیتی جهت آگاهی از منابع آزمون جامع نیمسال دوم 400-1399 فایل پیوست را ملاحظه نمایند.(مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی)