متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان استاد راستگو نژاد

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۱

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان استاد راستگونژاد مي رساند: كلاسهاي ايشان در هفته جاري برگزار نخواهد شد و زمان جبراني آن متعاقبا اعلام خواهد شدو باتشكر