متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجویان دکتری(زمان برگزاری آزمون جامع نیمسال اول99)

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجویان دکتری تخصصی می رساند: آزمون جامع نیمسال اول 99 احتمالا در تاریخ 99/9/26 بصورت استانی برگزار گردد خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 99/9/10 نسبت به انتخاب واحد و پیگیری نمرات گزارش نشده اقدام نمایید. ضمنا دانشگاه بعد از تاریخ اعلام شده نسبت به معرفی افراد مجاز به آزمون جامع اقدام خواهد کرد. باتشکر