متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان ارشد بانكداري اسلامي ورودي99

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۸

متن اطلاعیه::

به اطلاع مي رساند: درس روش تحقيق بصورت مشترك با واحد بيرجند روز دوشنبه ساعت 18 تا 20 با آقاي دكتر اجمد احمدي برگزار مي گردد. باتشكر