متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان ارشدتجارت الكتونيك ورودي99

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۰۹/۰۸

متن اطلاعیه::

به اطلاع مي رساند: درس تحقيق در عمليات بصورت مشترك با واحد بيرجند روز چهارشنبه ساعت 18 تا 20 با آقاي دكتر بهروز بصيرت برگزار مي گردد. باتشكر