متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مهم - اطلاعیه بازه امتحانات نیمسال اول99

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۱۰/۱۲

متن اطلاعیه::

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند: بر اساس مصوبه شورای آموزشی استان، امتحانات کلیه دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی از 18 بهمن ماه تا 30بهمن ماه  خواهد شد. ضمنا اصلاح برنامه امتحانات قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات خواهد بود لذا دریافت کارت ورود به جلسه جهت آگاهی  از چگونگی وزمان امتحانات الزامی خواهد بود. باتشکر