متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان دكتري آماده پيش دفاع از رساله

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۰/۰۸

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

پيرو بخشنامه 10/79634 مورخ 98/12/07 و با عنايت به ضرورت آمادگي لازم براي آغاز فرايند پيش دفاع متمركز دانشجويان دكتري تخصصي از تاريخ 99/10/15 ، ضروري است دانشجويان ذينفع نسبت به تكميل مستندات در سامانه پژوهشيار تا تاريخ 99/10/17 اقدام لازم را به عمل آورند.