متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان دكتري: شيوه نامه اجرايي و بازه زماني آزمون جامع

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۰/۱۶

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

اطلاعيه مهم

دانشجويان محترم دوره دكتري تخصصي كه در آستانه آزمون جامع هستند، بخشنامه پيوست را دريافت و به دقت مطالعه نمايند.