متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه مهم در خصوص دريافت كارت ورود به جلسه امتحاني

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۱۰/۱۵

متن اطلاعیه::

به اطلاع كليه دانشجويان محترم ميرساند: با توجه به اينكه امتحانات پايان ترم جاري براي كليه وروديها و كليه مقاطع تحصيلي از 18 بهمن ماه تا پايان بهمن ماه خواهد بود و واحد هنوز موفق به ويرايش زمان و ساعت امتحانات نشده است، لذا خواهشمند است از دريافت كارت ورود به جلسه تا زمان اعلام آموزش خودداري شود.باتشكر