متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كارت رايگان پاركينگ

مرتبط با :مدیر حراست

نگارنده :سيدجواد جوادپور

تاریخ :۱۳۹۸/۰۲/۲۹

متن اطلاعیه::

باسلام

دانشجويان خوابگاهي كه مايل به استفاده رايگان از پاركينگ شماره 2و3 دانشگاه مي باشند جهت اخذ كارت پاركينگ به نگهباني مراجعه نمايند.تلفن نگهباني05632495105