متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :راهنماي بارگذاري مدارك در سامانه آموزشيار ويِژه دانشجويان ورودي بهمن99

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۳۹۹/۱۰/۲۴

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

لطفا دانلود كنيد.