متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مهم: تغییر تاريخ امتحان درس آسيب شناسي رواني-كارشناسي ارشد مشاوره و روانشناسي

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۱/۱۵

متن اطلاعیه::

باسمه تعالي

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره خانواده و روانشناسي عمومي مي رساند تاريخ امتحان درس آسيب شناسي رواني به مورخ 23 بهمن 99 ساعت 14 الي 16 منتقل شده است. با تشكر مدير گروه روانشناسي و علوم تربيتي