متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مهم: تغيير تاريخ امتحان درس اندازه گيري و سنجش(دكتر پاكدامن)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۱/۱۴

متن اطلاعیه::

باسمه تعالي

بدين وسيله به دانشجويان رشته تحقيقات آموزش و دكتري روانشناسي تربيتي اعلام و ابلاغ مي گردد تاريخ درس اندازه گيري و سنجش( اندازه گيري هاي رواني و تربيتي) به مورخ 30 بهمن 99 ساعت 14 الي 16 منتقل شده است.