متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :مهم : قابل توجه دانشجويان روانشناسي

مرتبط با :مدیر دانشجویی

نگارنده :الهه فلاحتي

تاریخ :۱۳۹۹/۱۱/۱۵

متن اطلاعیه::

دانشجويان محترمي كه درس ناتواني يادگيري با استاد قربانپور به كد ارائه 10292 در نيمسال اول 99 دارند تاريخ امتحان 20بهمن ساعت 12 لغايت 14 مي باشد.

همچنين درس روانشناسي افراد با نيازهاي خاص 1 با كد ارائه 10274 با خانم دكتر قربانپور مورخ 19 بهمن ساعت 14 الي 16 مي باشد.

لطفا اطلاع رساني لازم صورت پذيرد.                                 باتشكر كارشناس گروه علوم تربيتي و روانشناسي