متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :كارگاه روخواني و تجويد قرآن

مرتبط با :مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

نگارنده :حسن زحمتكار

تاریخ :۱۳۹۴/۰۹/۰۳

متن اطلاعیه::

كارگاه آموزشي روخواني و تجويد قرآن ويژه كاركنان خواهر و برادر به صورت جداگانه در واحد برگزار مي گردد