متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :تاریخ آزمون شفاهی حقوق تجارت دکتر ناصری(29 بهمن ساعت 8 صبح)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۱/۲۷

متن اطلاعیه::

به نام خدا

دانشجویان گرامی که در نیمسال اول درس حقوق تجارت را با آقای دکتر ناصری داشته اند لازم است جهت برگزاری آزمون شفاهی مورخ 29 بهمن ماه راس ساعت 8 صبح در کلاس مجازی استاد مزبور حضور یابند و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.