متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اولين استارتاپ مجازي(رژيم درماني،ورزش درماني وطراحي اپليكيشن

مرتبط با :کارشناس تربیت بدنی

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۰۵

دانلود فایل

متن اطلاعیه::