متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پوستر اولين رويداد ملي شبيه سازي دادگاه

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۱۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::