متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :حمايت از پايان نامه ها در حوزه هاي فرهنگ، هنر و ارتباطات

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۱۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::