متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه دانشجويان مقطع دكتري( جلسات پيش دفاع متمركز)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۱۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

دانشجويان محترم دوره دكتري كه قصد پيش دفاع از رساله خود را در نيم سال دوم  400-99 دارند، متن بخشنامه پيوست را به دقت مطالعه نمايند