متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پوستر رويداد ملي فرصت بنیاد ملی نخبگان( درخواست همكاري)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۲۳

دانلود فایل

متن اطلاعیه::