متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پوستر جشنواره پژوهش هاي مساله محور(ارسال آثار تا 31 اسفند)

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۲۶

دانلود فایل

متن اطلاعیه::