متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاع رساني همايش ملي «سنجش علمي و آزمون هاي ورودي آموزش عالي: ...»

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۳۹۹/۱۲/۲۷

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

عنوان همايش:  همايش ملي سنجش علمي و آزمون هاي ورودي آموزش عالي: چالش ها و راهكارها

زمان: 14 و 15 شهريور ماه 1400

مكان: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران

نشاني وبگاه: https://sanjeshconf.ut.ac.ir