متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :سامانه اركا ( ORCA) - قابليت جستجو در 125 ميليون ركورد منابع ديجيتال

مرتبط با :کارشناس کتابخانه

نگارنده :فاطمه رضايي

تاریخ :۱۴۰۰/۰۱/۱۶

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

سامانه اركا ( ORCA)

قابليت جستجو در 125 ميليون ركورد منابع ديجيتال ، مقالات لاتين ، فارسي ، پايان نامه و كتب الكترونيكي را دارد.

كتابخانه مهر غدير قاين به نشاني قاين ، خيابان حكيم ، جنب مسجد غدير آماده خدمت رساني به مراجعه كنند گان محترم در اين زمينه مي باشد.

رايانامه : mehreghadirlib@gmail.com

كتابخانه عمومي مهر غدير : 32535138-056