متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :در خصوص برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز در اردیبهشت ماه سال 1400

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۴۰۰/۰۱/۱۷

متن اطلاعیه::

در خصوص برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز در اردیبهشت ماه سال 1400
1. دانشجویانی که تا آخر وقت اداری (15:30) روز 31 فروردین ماه طرح های آنها در مرحله 9 سامانه پژوهشیار قرار گرفته باشد مجاز به ثبت نام برای شرکت در جلسات پیش دفاع متمرکز در اواخر اردیبهشت ماه هستند.
2. تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.
3. دانشجویانی که به هر دلیل در این دوره نتوانند در پیش دفاع شرکت کنند، باید در دوره بعدی پیش دفاع شرکت نمایند.
4. دانشجو و واحد دانشگاهی موظف به تکمیل و ارسال مدارک لازم دانشجو در سامانه پژوهشیار هستند.