متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پايان نامه ها در خصوص كرونا - پايگاه اطلاعات ايران (گنج)

مرتبط با :کارشناس کتابخانه

نگارنده :فاطمه رضايي

تاریخ :۱۴۰۰/۰۲/۰۴

دانلود فایل

متن اطلاعیه::

قابل توجه اساتيد ، دانشجويان و پژوهشگران محترم

به اطلاع مي رساند پايگاه اطلاعات ايران (گنج) تعداد 62 پايان نامه رساله و پيشنهاد از دي ماه 1398 تا شهريور 1399

در خصوص كوويد 19 گردآوري نموده است.

براي يافتن اين آثار مي توانيد كليدواژه هاي همانند : كرونا ، كرونا ويروس ، كوروناويروس ،  كوويد 19 استفاده نمايد.