متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :جشنواره مجازي ورزشي بهاره به مناسبت هفته سلامت ويژه دانشجويان

مرتبط با :کارشناس تربیت بدنی

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۴۰۰/۰۲/۰۶

دانلود فایل

متن اطلاعیه::