متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :قابل توجه اساتيد (در خصوص نشريات نامعتبر)

مرتبط با :روانشناسی و علوم تربيتي

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۴۰۰/۰۳/۱۲

دانلود فایل

متن اطلاعیه::