متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :برگزاري هشتمين كنفرانس ملي رادار و سامانه هاي مراقبتي براي نخستين بار در دانشگاه آزاد اسلامي

مرتبط با :کارشناس تربیت بدنی

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۴۰۰/۰۴/۲۱

دانلود فایل

متن اطلاعیه::