متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :اطلاعيه ثبت نام سينما براي دانشجويان خواهر

مرتبط با :مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

نگارنده :حسن زحمتكار

تاریخ :۱۳۹۴/۰۹/۰۴

متن اطلاعیه::

                                                      قابل توجه دانشجويان خواهر

  دفتر فرهنگ دانشگاه برگزار مي كند:

 به مناسبت گراميداشت روز دانشجو بردن دانشجويان خواهربه سينما روز پنجشنبه مورخه 94/9/5ساعت19.30 فيلم روز عاشقي با تخفيف ويژه به مبلغ 1000 تومان(مبلغ اصلي4000 تومان) .دانشجويان خواهر ميتوانند جهت ثبت نام به آقاي آبياري اتاق اساتيد در فاز 2 آموزشي و دانشجويان خوابگاهي به خوابگاه خواهران مراجعه نماييد.