متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :روز تربیت بدنی را به کلیه دست اندرکاران بويژه كاركنان ،اساتيد،دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحدقائنات مبارك

مرتبط با :کارشناس تربیت بدنی

نگارنده :حسين فخيم زاده

تاریخ :۱۴۰۰/۰۷/۲۶

متن اطلاعیه::

با سلام  

ورزش به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی، نقشی اساسی و بنیادی، در زندگی امروز دارد. وموجب رمز سلامت، تندرستی و پویایی است و توسعه آن، ارتقاء سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ،ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده تربیتی سازنده و مفید در غنای فرهنگی جامعه حائز اهمیت است و بر این اساس وسیله ای برای رشد وجودی و کمال انسان و عامل همبستگی اجتماعی و انتقال فرهنگ ها و ارزش ها محسوب می شود. از این منظر ورزش هیچگاه محدود به زمان و مکان نبوده و باید شرایطی فراهم شود تا با نهادینه شدن فرهنگ ورزشی، این مهم به عنوان یک اصل و نیاز اساسی، مورد اهتمام همه خانواده ها و تک تک اقشار جامعه، قرارگیرد 

روز تربیت بدنی را به کلیه دست اندرکاران امر تربیت بدنی و ورزش،مربیان ،ورزشکاران ،داوران ،پیشکسوتان، قهرمانان ورزشی وکلیه حامیان ورزشی بويژه همكاران و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون جامعه ورزش کشور را مسئلت

می نمائيم.

تربيت بدني دانشگاه