متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :بازديد دانشجويان خواهر از اماكن تاريخي

مرتبط با :مدیر دفتر فرهنگ اسلامي

نگارنده :حسن زحمتكار

تاریخ :۱۳۹۴/۰۹/۱۴

متن اطلاعیه::

به مناسبت روز دانشجو بازديد از اماكن تاريخي توسط دانشجويان خواهر روز شنبه مورخه 94/9/14 به همت دفتر فرهنگ واحد برگزار گرديد.