متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :پوستر جشنواره حماسه تا حماسه «دو»

مرتبط با :مدیریت معاونت آموزشی

نگارنده :مجید پاکدامن

تاریخ :۱۴۰۰/۰۸/۰۶

دانلود فایل

متن اطلاعیه::