متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :راهنماي ورود به آموزشيار و همچنين شركت در كلاسهاي مجازي

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۴۰۰/۰۸/۰۹

دانلود فایل

متن اطلاعیه::