متن کامل اطلاعیه:

عنوان اطلاعیه :به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري كه متقاضي شركت در آزمون جامع نيمسال 4001 هستند مي رساند:

مرتبط با :مدیر آموزش

نگارنده :محمد نوري ابوذري

تاریخ :۱۴۰۰/۰۹/۰۳

متن اطلاعیه::

به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري كه متقاضي شركت در آزمون جامع نيمسال 4001 هستند مي رساند:

بخش کتبی آزمون جامع روز سه شنبه 30 آذرماه و بخش شفاهی آن روز چهارشنبه 1 دیماه به صورت همزمان در همه گروهها در واحدهای مختلف استان برگزار می گردد. دانشجوياني كه تاكنون نسبت به انتخاب آزمون جامع اقدام ننموده اند حداكثر تا 7 آذر ماه نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند. باتشكر