متن کامل خبر

عنوان خبر ::طرح پايش سلامت كليه كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي قاينات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۵/۱۱/۱۸

فاقد تصویر

متن خبر::

طرح پايش سلامت كليه كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات به مناسبت روز پرستار توسط دانشجويان پرستاري اين دانشگاه انجام گرفت.