متن کامل خبر

عنوان خبر ::برداشت گل محمدي از باغ دانشگاه

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۶/۰۲/۱۷

فاقد تصویر

متن خبر::

برداشت گل محمدي از باغ دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات آغاز شد. دكتر اسفرقي رياست واحد افزود در راستاي سياست هاي كلي دانشگاه و اينكه سمت و سوي دانشگاه به سمت شركت هاي دانش بنيان و درآمدهاي غير شهريه اي است. دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات اقدام به كاشت گل محمدي در سال 93 نمود. كه خوشبختانه در سال جاري به بهره برداري رسيده كه مي توان جهت استفاده محققين در مركز تحقيقات گياهان دارويي واحد و همچنين فروش آن جهت درآمد زايي استفاده نمود.