متن کامل خبر

عنوان خبر ::پنجمين جشن دانش آموختگان برگزار شد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۶/۱۲/۲۰

فاقد تصویر

متن خبر::

گزارش تصويري: