متن کامل خبر

عنوان خبر ::غبار روبي مزار شهداي گمنام

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۱/۲۶

فاقد تصویر

متن خبر::

شروع سال جديد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات امسال متفاوت تر از سال هاي گذشته بود .

   به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات در اولين روز كاري در سال جديد رياست ،معاونين و كاركنان با حضور در مزار شهداي گمنام دانشگاه و اداي احترام  و غبارروبي ، سال جديد كاري خود را آغاز نمودند.