متن کامل خبر

عنوان خبر ::شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبي روز گذشته به میزبانی واحد قاينات و با حضور اعضا برگزار شد.

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۴/۱۷

فاقد تصویر

متن خبر::

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبي روز گذشته به میزبانی واحد قاينات و با حضور اعضا برگزار شد

گزارش تصويري