متن کامل خبر

عنوان خبر ::اطلاعيه برگزاري اردوي ميثاق

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۷/۱۱

فاقد تصویر

متن خبر::

قابل توجه كليه دانشجويان  محترم

اردوي  يك روزه ميثاق با شهداء  (رايگان)

زمان 21 مهرماه- آخرين مهلت ثبت نام 16 مهرماه-  دانشجويان  جهت ثبت نام به دفتر فرهنگ واحد مراجعه نمائيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دفتر فرهنگي اجتماعي واحد