متن کامل خبر

عنوان خبر ::جلسه شوراي تخصصي پژوهشي و اداري مالي در واحد برگزار شد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۸/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::

جلسه شوراي تخصصي پژوهشي و اداري مالي به ميزباني واحد قاينات برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قاينات : جلسه شوراي تخصصي پژوهشي و اداري و مالي با حضور دكتر هاشمي دبير هيات امناو رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي ، دكتر نخعي رياست دبيرخانه هيات امناي استان ،دكترمختاري رياست واحد قاينات و معاونين پژوهشي و اداري مالي استان و معونين و مديران واحدهاي طبس ،فردوس و نهبندان برگزار گرديد. در ابتدا با حضور بر سر مزار شهداي گمنام دانشگاه ضمن غبارروبي و قرائت فاتحه جلسه در سالن كنفرانس دانشگاه آغاز گرديد.