متن کامل خبر

عنوان خبر ::برگزاري روز دانشجو در واحد قائنات متفاوت از سالهاي گذشته

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۹/۱۴

فاقد تصویر

متن خبر::

برگزاري روز دانشجو در واحد قائنات متفاوت از سالهاي گذشته

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قائنات : روز دانشجو در دانشكده پرستاري واحد قائنات امسال حال و هواي ديگري داشت .در يك اقدام بسيار زيبا از سوي محمدرضا رزم آزرا مديرگروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات بمناسبت فرارسيدن روز دانشجو با اهداي گلدان گل طبيعي به تك تك دانشجويان پرستاري اين روز را تبريك گفت و برايشان آرزوي موفقيت نمود. دانشجويان نيز از اين اقدام زيباي مديرگروه پرتلاش و با ذوق و سليقه خود بسيار خوشحال و غافلگير شدند.